Confitures amb Fruites Tropicals i Exòtiques

La globalització dels mercats també ens reporta avantatges. Es té accés a productes frescos d’altres països. Així es poden oferir un suggerent ventall de Confitures i Melmelades elaborades amb Fruites Exòtiques i Tropicals